Kasulik

Kasulik

Eesti Metsataimetootjate Liit soovitab kasutada Eesti metsade uuendamisel ainult kohalikku päritolu metsataimi. Kui soovid teada miks, siis loe Eesti Maaülikooli poolt koostatud Hariliku kuuse ja männi kultiveerimismaterjali algmaterjali sisseveo sobilikkuse analüüs

“Metsaseemnemajandus ja metsataimekasvatus tuleb korraldada selliselt, et saadaks geneetiliselt ja füsioloogiliselt väärtuslikke seemneid ja taimi metsade uuendamiseks”
Eino Laas
Õpik kõrgkoolidele “Metsamajandusealused” 2011 lk.371