Avaleht

Kasvata kodumaist
Kasuta oma metsamaa tootmisvõimet parimal moel
Tegemised
Meist

Eesti Metsataimetootjate Liit on asutatud eesmärgiga koondada ühingusse Eesti haldusterritooriumil tootmistegevusega tegelevad eraettevõtjad, kes omavad vastavat tegevusluba ning tootmisvahendeid ja toodavad Eesti päritolu algmaterjalist Eesti metsade uuendamiseks sobivat metsakultiveerimismaterjali. Liit propageerib metsataimetootjate seas paremat ühistegevust, mille alla kuulub toodangu reklaam ja selle õige kasutus metsade uuendamisel.

Keskkonnaaspektist lähtuvalt on ühingu eesmärgiks propageerida ja edendada Eesti metsaomanike seas Eesti päritolu algmaterjalist Eestis toodetud metsakultiveerimismaterjali senisest laialdasemat kasutust, millega toetatakse omakorda Eesti metsanduse jätkusuutlikku ja säästvat arengut ning Eesti metsade genofondi säilimist.

Juhatus

Andres Jäärats

Richard Tomingas

Lehar Lindre

Liikmed

Forestplanter OÜ

Simmer OÜ

Metsapärdi Agro OÜ

Tokoforest OÜ

Trikamba OÜ

Liitumine

Liitumiseks tuleb edastada meile liitumisvorm

Kontakt

MTÜ Eesti Metsataimetootjate Liit
Reg kood 80376894
Narva mnt 13A 10151 Tallinn
info@metsataimed.ee